Påmelding, informasjon og betingelser


Skjema for påmelding til kurs

Navn:
Postadresse:
Alder:
Telefon jobb:
Telefon priv:
E-post-adresse:
Ønsker plass på kurs nr: . Dersom kurset er fullt ønsker plass på kurs nr.: .
Ønsker å delta på to kurs: og kurs nr.:
Ledsager navn:
Jeg bor privat:
Jeg ønsker overnatting: ..og tar kontakt direkte for bestilling av overnatting på Knutholmen i Kalvåg.
Ankomst: Dato:
Avreise: Dato:
Jeg kommer med: Bil: , Båt:
Tur til:
Kurs på turen:
Kurstittel:


Påmelding Kurs

Bindende skriftlig påmelding. Vises komplett her. Denne kan skrives ut og sendes til adressen under.Kurs blir fylt opp etter hvert som det melder seg deltakere.

Ved påmelding betales depositum, kr. 900,- pr. kurs til

konto nr. 0533 31 78860, merkes med Sommerakademiet og kurs nr. og deltakers navn og adresse. Ved betalt depositum bekreftes kursplass.

For nærmere informasjon kontakt:
Sommerakademiet
Karin Flatøy Svarstad
Skeielia 80
5239 RÅDAL

Mob. 95 21 53 99
E-mail: sa@somak.no

www.sommerakademiet.com

Avmelding inntil 4 uker før Sommerakademi kurs start refunderes kursavgift minus depositum.
Avmelding senere enn 4 uker før kurs start refunderes ½ kursavgift minus depositum. Av-melding senere enn 3 uker før kurs start, ingen refusjon.
All av-melding må skje skriftlig.

Depositum refunderes ikke, unntak dersom kurset blir avlyst.

Egne regler for turer er vedlagt turprogrammet.

Det taes forbehold om endringer i det oppsette programmet.

Du er hjertelig velkommen til et inspirerende og spesielt opphold ved Sommerakademiet, i særpregede omgivelser i Kalvåg - Bremanger.

 
   

Sommerakademiet Karin Flatøy Svarstad
Mobil: 95215399 E-mail: sa@somak.no